PRIVACY- EN COOKIEBELEID

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

 

Uw privacy is belangrijk voor ons en we doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In dit beleid informeren we u over de manieren waarop we uw informatie verzamelen en gebruiken, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken of u deze website wilt bezoeken.

 

HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN

 

 

 

Algemene informatie

 

Welkom op onze pagina met het privacybeleid! Wanneer u onze websitediensten gebruikt, vertrouwt u ons uw informatie toe. Dit privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen. Wanneer u informatie met ons deelt, kunnen wij onze dienstverlening nog beter voor u maken. We kunnen u bijvoorbeeld relevantere zoekresultaten en advertenties laten zien, u helpen contact te leggen met mensen of het delen met anderen sneller en gemakkelijker te maken. Als u onze services gebruikt, willen we dat u duidelijk weet hoe we informatie gebruiken en op welke manieren u uw privacy kunt beschermen. Dit is belangrijk; we hopen dat u de tijd wilt nemen om het aandachtig te lezen. Onthoud dat u bedieningselementen kunt vinden om uw informatie te beheren en uw privacy en veiligheid te beschermen. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens en bezwaar tegen gegevensverwerking

 

Onze klanten hebben te allen tijde het recht op toegang, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens, door een schriftelijk verzoek in te dienen. B-Spoken stelt alles in het werk om passende voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid en privacy van persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat deze worden gewijzigd, beschadigd, vernietigd of toegankelijk worden gemaakt door onbevoegde derden. B-Spoken beheerst echter niet alle risico's die verband houden met het gebruik van internet, en waarschuwt daarom onze websitegebruikers voor de mogelijke risico's die verbonden zijn aan het functioneren en het gebruik van internet. Onze website kan links bevatten naar andere websites of andere internetbronnen. Aangezien B-Spoken geen controle heeft over deze websites en externe bronnen, kan B-Spoken niet verantwoordelijk worden gehouden voor de levering of weergave van deze websites en externe bronnen, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal beschikbaar op of van deze websites of externe bronnen.

 

Beheer van persoonsgegevens

 

Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze kunt beheren, hangt af van de services die u gebruikt. U kunt kiezen of u promotionele communicatie van onze website per e-mail, sms, fysieke post en telefoon wilt ontvangen. Als u promotionele e-mail- of sms-berichten van ons ontvangt en u wilt afmelden, kunt u dit doen door de aanwijzingen in dat bericht te volgen. U kunt ook keuzes maken over de ontvangst van promotionele e-mail, telefoontjes en post door contact op te nemen met onze privacyfunctionaris op: privacy@b-spoken.com, waarmee u contactgegevens kunt bijwerken, contactvoorkeuren kunt beheren, u kunt afmelden voor e-mailabonnementen en kunt kiezen of u uw contactgegevens met onze partners wilt delen. Deze keuzes zijn niet van toepassing op verplichte servicecommunicatie die deel uitmaakt van bepaalde websiteservices.

 

Informatie die we verzamelen

 

Onze website verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze diensten te kunnen bieden. Een deel van deze gegevens verstrekt u direct, bijvoorbeeld wanneer u een persoonlijk account aanmaakt. We krijgen er een deel van door vast te leggen hoe u omgaat met onze diensten door bijvoorbeeld technologieën zoals cookies te gebruiken en foutrapporten of gebruiksgegevens te ontvangen van software die op uw apparaat draait. We verkrijgen ook gegevens van derden (inclusief andere bedrijven). Zo vullen we de gegevens die we verzamelen aan door demografische gegevens van andere bedrijven in te kopen. We gebruiken ook diensten van andere bedrijven om ons te helpen een locatie te bepalen op basis van uw IP-adres om bepaalde diensten aan uw locatie aan te passen. De gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de diensten en functies die u gebruikt.

 

Hoe we uw gegevens gebruiken

 

Onze website gebruikt de gegevens die we verzamelen voor drie basisdoeleinden: om ons bedrijf te runnen en om de diensten die we aanbieden te leveren (inclusief het verbeteren en personaliseren), om communicatie te verzenden, inclusief promotionele communicatie, en om advertenties weer te geven. Bij het uitvoeren van deze doeleinden combineren we gegevens die we verzamelen via de verschillende websitediensten die u gebruikt om u een meer naadloze, consistente en persoonlijke ervaring te bieden. Om de privacy te verbeteren, hebben we echter technologische en procedurele waarborgen ingebouwd om bepaalde gegevenscombinaties te voorkomen. We slaan bijvoorbeeld gegevens op die we van u verzamelen wanneer u niet-geverifieerd (niet aangemeld) bent, apart van accountgegevens die u rechtstreeks identificeren, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

 

Uw informatie delen

 

We delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of indien nodig om een ​​transactie te voltooien of een dienst te verlenen die u hebt aangevraagd of geautoriseerd. We delen uw inhoud bijvoorbeeld met derden wanneer u ons dit opdraagt. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een ​​aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële diensten verlenen, en voor fraudepreventie en kredietrisicovermindering. Daarnaast delen we persoonlijke gegevens met onze gecontroleerde filialen en dochterondernemingen. We delen ook persoonlijke gegevens met verkopers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Bedrijven die we bijvoorbeeld hebben ingehuurd om klantenservice te bieden of te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en diensten, hebben mogelijk toegang nodig tot persoonlijke gegevens om die functies te kunnen leveren. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze gegevensprivacy- en beveiligingsvereisten en mogen ze de persoonlijke gegevens die ze van ons ontvangen niet voor andere doeleinden gebruiken. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa.